Укуктук кызмат көрсөтүүчүнү кошуу


Эгерде сиз укуктук кызмат көрсөтүүчүнү кошкуңуз келсе, бул форманы толтуруңуз

Колдонуучу тууралу маалымат

(мисалы: Иванов Иван Иванович)

(мисалы: email@net.com)

(мисалы: 0(555)99-99-99)

Укуктук кызмат көрсөтүүчү тууралу маалымат

(мисалы: Фрунзе районунун аялдар кеңеши)

(мисалы: Иванов Иван Иванович)

(мисалы: Төрага)

(мисалы: Бишкек)

(мисалы: Жибек-Жолу проспектиси)

(мисалы: 123)

(мисалы: 724422)

(мисалы: 0(555)99-99-99)

(мисалы: 0(312)99-99-99)

(мисалы: 0(312)99-99-99)

(мисалы: email@net.com)

(мисалы: 8:00)

(мисалы: 18:00)

(мисалы: 12:00)

(мисалы: 13:00)

Керектүү шаарды, районду же айылды издөөдө, сол жакта жайгашкан навигация жана масштабын өзгөртүү аспаптарын колдонуңуз. Масштабын жакындатып же кичирейтип жатканда, интерактивдүү карта да жылат. Метканы керектүү жердеги имараттын үстүнө коюу керек. Эгерде имарат көрсөтүлбөсө, метканы сиз жайгашкан жерге болжолдоп коюңуз.

Кеңдик
Узундук
Карта камсыздоочу боюнча жайгашуу танда
* Жылдызча менен белгиленген талаалар милдеттүү